32009R0271R(01)

Oprava nařízení Komise (ES) č. 271/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE) ( Úř. věst. L 91 ze dne 3.4.2009 )

Úřední věstník L 094 , 08/04/2009 S. 0112 - 0112


Oprava nařízení Komise (ES) č. 271/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE)

(Úřední věstník Evropské unie L 91 ze dne 3. dubna 2009)

Strana 6, příloha, 7. sloupec, minimální obsah, jednotky:

místo:

"TXT",

má být:

"TXU".

--------------------------------------------------


Spravováno Úřadem pro úřední tisky