| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

18/01/2021 16:57:14

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832491
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Bezpečnost krmiv a potravního řetězce / RASFF
 
RASFF

2010
2009
2008

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED
RYCHLÝ VAROVNÝ SYSTÉM PRO POTRAVINY A KRMIVA
Upozornění:
Informace systému RASFF se týkají výhradně KRMIV a mají pouze informativní charakter.


Systém včasné výměny informací (RASFF) podle článku 29 Nařízení o hygieně krmiv říká, že „pokud určité krmivo, včetně krmiva pro zvířata chovaná pro jiné účely než k produkci potravin, představuje vážné riziko pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo pro životní prostředí, použije se obdobně článek 50 Nařízení (ES) č. 178/2002“.

Článek 50 nařízení (ES) č. 178/2002.

Základem systému je nařízení EC č. 178/2002, které stanová základní principy a požadavky potravinového práva a ustanovuje Evropský úřad pro potraviny = EFSA = European Food Safety Authority.

Účelem systému je poskytnout kontrolujícím národním úřadům efektivní nástroj pro výměnu informací o opatřeních, která byla provedena za účelem vyšší bezpečnosti potravin.

Systém používá 3 informační opatření, a to :

  • VAROVÁNÍ (ALERT NOTIFICATIONS) – jako nejvyšší stupeň opatření, kdy je přímo ohroženo lidské zdraví. Cílem opatření je ujištění spotřebitelů, že potravina neohrožuje jejich zdraví (např. zákazem distribuce, stažením z trhu, či likvidací potraviny).
  • INFORMACE (INFORMATION NOTIFICATIONS ) – jedná se o opatření, kterým se členské státy informují, že potravina nesplňuje některý požadavek na zdravotní nezávadnost. Potravina nemá akutní nepříznivý zdravotní následek. Jedná se o nejčastější prováděná informační opatření v rámci systému RASFF.
  • ZADRŽENÍ NA HRANICÍCH (BORDER REJECTIONS ) – jedná se o hraniční zadržení potravin, nebo krmiv pocházejících z třetích zemí, které nesplňují požadavky na bezpečnost potraviny, nebo krmiva.
Uváděné informace ze systému RASFF mohou být provozovatelům krmivářských podniků velmi užitečné při posuzování nebezpečí a mohou poskytnout informace k lepšímu hodnocení rizika v potravinovém řetězci.

Provádění posuzování nebezpečí a hodnocení rizik je pro provozovatele krmivářských podniků povinnost, která vyplývají z Nařízení č. 183/2005, o hygieně krmiv (např. formou : Správných praxí, případně HACCP).

Kompletní informace o systému RASFF /v angličtině/ naleznete zde
Informace o RASFF od Ing. Jany Buchtové /v českém jazyce/ zde
Prezentace o RASFF z pohledu Národního kontaktního místa od Ing. Jany Buchtové /v českém jazyce/ zde
Prezentace o RASFF z pohledu Státní veterinární správy ČR od MVDr. Kateřiny Plucarové /v českém jazyce/ zde
Zpráva RASFF za rok 2007 je zde
Zpráva RASFF za rok 2005 /EFSA – anglicky/ zde